Lletra / número doble

Número farcit de flor seca,  té una alçada  de  17.50 cm  i va muntat a sobre d’una base de fusta reciclada.

70,00 

Lletra / número doble

70,00