Jardineria

Servei d’Enginyeria i Paisatge

Valoracions i peritatges

Estudi previ i pla de protecció d’arbrat

Projectes d’enjardinament

Diagnosi i tractament de plagues

Servei de Jardineria

Enjardinament d’obra nova

Manteniment

Poda d’arbres i grans exemplars

Implantació de gespa

Reg automatitzat

Jardineria Efímera

Per a Fires, Congressos i Esdeveniments culturals i socials